Gerning by

Historie og fakta

Gerning 1924

Gerning igennem tiderne
Gerning og Tind har været to små landsbyer eller klynger af gårde, siden Ruder konge var knægt - eller vist nok endnu længere. Man regner med, at her har været bopladser helt siden jernalderen, - og mon ikke der også har været nogen stenalderfolk, som har fundet ud af, at her var godt at bo imellem bakkerne lige ved en lille bæk og i bekvem afstand fra den store Gudenå?

Gerning en anden historie

I gamle dage var der konkurrence imellem folk fra Gerning og folk fra Tind.

Det fortælles i bogen “Gerning-Hvorselvs historie”, at bønderne i Gerning syntes, at et røgterhus i Tind kunne være et udmærket sted til byens fattiggård. – Så kunne Tind-gårdene passende betale for de fattige!

For at undgå dette, besluttede bønderne i Tind at rive det lille forfaldne røgterhus ned.
Så var den sag afgjort!

 

Gerning 1954

Milepæle i Gernings historie

Grundlagt før år 1000
Hvornår Gerning blev en landsby, er der ingen, der ved. Måske har de to klynger af gårde i Gerning og Tind ligget her altid....
1536
Begivenhed
Her fik Danmark en ny skolelov, hvorefter alle børn skulle gå i skole. Mon det også var starten på skolen i Gerning?
1970
Begivenhed
Så skete der jo det
2019
1000
Begivenhed
På et tidspunkt blev den katolske tro smidt på porten, og fra nu af var kirken folkets kirke, og dog måske lidt mere godsejernes...
1814
Begivenhed
Gerning kommune bliver en del af Hvorslev kommune og Gerning skole nedlægges ved kommunalreformen.
2000
Begivenhed
Så skete der jo det