Gerning by

Historie og fakta

Gerning 1924

Gerning igennem tiderne
Gerning og Tind har været to små landsbyer eller klynger af gårde, siden Ruder konge var knægt - eller vist nok endnu længere. Man regner med, at her har været bopladser helt siden jernalderen, - og mon ikke der også har været nogen stenalderfolk, som har fundet ud af, at her var godt at bo imellem bakkerne lige ved en lille bæk og i bekvem afstand fra den store Gudenå? Op igennem 50-erne og 60-erne voksede landsbyen med mange små huse og nu er der næsten 50 huse og gårde i byen. De sidste år har vi oplevet en tilstrømning af unge børnefamilier som slår sig ned og bygger om. Her skaber de rammerne om det gode børneliv. Det lover godt for landsbyen og fremtiden.

Gerning en anden historie

I gamle dage var der konkurrence imellem folk fra Gerning og folk fra Tind.

Det fortælles i bogen “Gerning-Hvorselvs historie”, at bønderne i Gerning syntes, at et røgterhus i Tind kunne være et udmærket sted til byens fattiggård. – Så kunne Tind-gårdene passende betale for de fattige!

For at undgå dette, besluttede bønderne i Tind at rive det lille forfaldne røgterhus ned.
Så var den sag afgjort!

 

Gerning 1954

Milepæle i Gernings historie

Grundlagt før år 1000
Hvornår Gerning blev en landsby, er der ingen, der ved. Måske har de to klynger af gårde i Gerning og Tind ligget her altid....
1536
Begivenhed
På et tidspunkt blev den katolske tro smidt på porten, og fra nu af var kirken folkets kirke, og dog måske lidt mere godsejernes...
1814
Gerning kommune og Gerning skole nedlægges
Gerning kommune bliver en del af Hvorslev kommune og Gerning skole nedlægges ved kommunalreformen.
2000-2010
Hyggelig landsby igod udvikling
De sidste 5-6 år er mange huse og gårde i Gerning blevet solgt og de nye tilflyttere med børn sætter deres præg på byen. Det betyder ikke mere så meget, om her er en købmand, for varerne bliver leveret med få klik på PC-en og børnene tager bussen, som kører hver time, til skole.
1000
Fra katolsk til luthersk
På et tidspunkt blev den katolske tro smidt på porten, og fra nu af var kirken folkets kirke, og dog måske lidt mere godsejernes...
1536
Gerning skole startet?
Her fik Danmark en ny skolelov, hvorefter alle børn skulle gå i skole. Mon det også var starten på skolen i Gerning? Fakta er, at der blev "holdt skole" i en stue på en af gårdene fra tidligt i 1800-tallet. Men der gik mange år, før den første rigtige skole blev bygget. Det var dengang som nu et spørgsmål om penge. Forskellen var at dengang var der masser af børn. På et tidspunkt gik omkring 90 børn i skole i Gerning.
1970
Faldende befolkningstal
Omkring årtusindskiftet lukkede den sidste butik - købmanden- i Genring og det blev sværere at sælge huse. Det var ikke længere så attraktivt at "flytte til byen" i Gerning, når man solgte sin gård på landet og de ældre i husene blev meget gamle. Gernings ældste beboer, Stinne, blev 100 år og døde i 2018.
2020