Her er bestyrelsen for Gerning Forsamlingshus

DSC08401

Ane Marie Clausen

Formand

Ane Marie er utrættelig i sit arbejde for at holde sammen på det hele, når det drejer sig om at få nye projekter til at lykkes

Front gammel

Rita Vestergaard

Kasserer

Rita holder fast på pengekassen og sørger for, at alting går rigtigt til, også overfor skattevæsnet

Anne Hulshoff

Anne Hulshoff

Bestyrelsesmedlem

Anne er tovholder for de fleste af vores arrangementer og tager imod tilmeldinger. Hun sørger også for indkøb, og at hjælpere ved arrangementer får god instruktion

Front gammel

Susan Skjellerup

Bestyrelsesmedlem

Susan er med til at lægge planer for nye arrangementer og hjælper, hvor hun kan.

Front gammel

Ole Hviid

Suppleant til bestyrelsen

Ole er suppleant, men giver også en hjælpende hånd med ved praktiske opgaver og holder pænt omrking huset

Front gammel

Line Thøgersen

Suppleant til bestyrelsen

Line er suppleant, men hjælper også flittigt med det praktiske, når der er arrangementer i huset.

Front gammel

Louise Lassen

Booking

Louise står for booking og kontakt til lejere af forsamlingshuset. hun sørger for, at kontrakten er på plads og følger op på, at huset bliver afleveret som aftalt